De Dansgarde van “d’ Olde Waskupen” trad voor het eerst op 11 januari 1971 voor het voetlicht, in het toenmalige “St. Josephgebouw”.

Bonanza GirlsVoordat het echter zo ver was, waren er vele voorbereidingen aan voorafgegaan. In september 1970 begon men met het instuderen van een dansje, nadat een stel meisjes o.l.v. mevrouw M. Bosch hiervoor waren aangetrokken.

Geld werd er in het begin nog niet voor uitgetrokken en er werd bij toerbeurt door deze of gene een bandrecorder ter beschikking gesteld om van de bandopname af te oefenen. Het kwam wel eens voor, dat bij de familie Körmeling in de kamer de tafel aan de kant geschoven werd en dat de meisjes dan begonnen de danspassen te repeteren.

Kleding voor de Garde moest er ook nog komen; mevrouw Körmeling loste dat probleem in die dagen met veel enthousiasme en inzet op; de tijd was meestal kort een vaak was zij tot middernacht aan het werk.

Zoals bij veel dingen het geval is, veranderde ook bij de Dansgarde het een en ander. Stond het eerst o.l.v. mevrouw Bosch en eens op de Pronkzitting van 11-01-1974 o.l.v. dhr. Witjes, sinds 11-11-1974 is de leiding van de groep in handen van mevrouw L. Pollman-Klarenaar.

Er werd ook wel eens van naam veranderd omdat bij een Showdans vaak een toepasselijke naam gevonden werd; zo traden zij o.a. op als de “Waskupinnekes”, de “Jantjes”, de “Bonanza Girls”, de “Hot Toddy’s” en natuurlijke als Dansgarde.

Hot Toddy’sOm alles bij deze Dansgarde gesmeerd te laten lopen, stelde het bestuur der vereniging twee personen aan, om in overleg met de leidster van de groep te zorgen voor de eventuele financiën en de benodigde kleding.

De dames, die ook de kleding van de vereniging verzorgen namen ook deze taak op zich; o.l.v. Mimy te Booy maakten zij de laatste jaren de bijbehorende kledij en zorgden voor de attributen, die voor de dansjes nodig waren.

De financiële consequenties, die deze met zich meebrachten, kon de Carnavalsvereniging natuurlijk niet altijd alleen “bedruipen”, maar door medewerking van Carnavalisten, die zowel voor geld als voor materialen zorgden loopt alles op rolletjes.

Bron: Jubileumboek Karnavalsvereniging d’ Olde Waskupen 1955-1977